แถลงการณ์ของกระดานแลกเปลี่ยน(Gate.io, Binance.HitBtc) กำหนดวันซื้อ-ขาย Lunacy Luna 2.0 !?

แถลงการณ์ของกระดานแลกเปลี่ยน(Gate.io, Binance.HitBtc) กำหนดวันซื้อ-ขาย Lunacy Luna 2.0 !?

COIN NEWS MOON (Fan Club) แถลงการณ์ของกระดานแลกเปลี่ยน(Gate.io, Binance.HitBtc) กำหนดวันซื้อ-ขาย Lunacy Luna 2.0 !? แถลงการณ์ของกระดานแลกเปลี่ยน(Gate.io, Binance HitBtc) กำหนดวันซื้อ-ขาย Lunacy Luna 2.0 !? … Read more