Хуримтлуулахаар авсан койноо coinmarketcap.com дээр бичиж тэмдэглэх заавар

Tuul Myagmar

Хуримтлуулахаар авсан койноо coinmarketcap.com дээр бичиж тэмдэглэх заавар

https://coinmarketcap.com/invite?ref=6I1MI1N6 Бүртгүүлэх линк Энэ бичлэгээрээ сар болгон койн аваад түүнийгээ яаж coinmarketcap дээр бичиж тэмдэглэж авах гэдэг талаар хийлээ.Тэмдэглэлээ сар болгон хийж сураарай!! 1.Cryptocurrency салбарт хувь хүн хэрхэн урт хугацааны хуримтлал үүсгэх вэ? #1 /> 2.Сар болгон мөнгөнийхөө 60%-иар 2-3 койн авч хуримтлал үүсгэх тухай#2 /> 3.Урт хугацааны хуримтлалын дараагийн 20%-даа ямар койн авах вэ? NFT,Metaverse-ийн тухай #3 /> 4.Урт хугацааны хуримтлалын сүүлчийн 20 хувиа яаж,хаана хэрэглэх вэ? стейк арилжаа? #4 s

1 thought on “Хуримтлуулахаар авсан койноо coinmarketcap.com дээр бичиж тэмдэглэх заавар”

Leave a Comment